Z1 MOČAN TRAK - MODRI

Z1 2K ........

Z1 MOČAN TRAK - MODRI

MEŠALNO RAZMERJE

Filler: 100 vol. Trdilec: 25 vol. Razredčilo: 10-20 vol.

VISKOZNOST

25-30˝/20 °C

DIZA

1,5-2,2 mm

ČAS SUŠENJA

Standardni trdilec: 35-45 min./60 °C 5-8h/20 °C

NANOS

1-3 nanosa; Debelina nanosa: 60-80 µ

ČAS ODZRAČEVANJA

10 min/20 °C

ČAS IR SUŠENJA

12-15 min.

NA VRH